30. června končilo roční prodloužení Usnesení vlády ČR, které nám umožňuje využívat k přepravě humanitární pomoci do Kábulu letadlo Armády ČR. Vzhledem k současné politické situaci byla reálná možnost, že naše žádost o další prodloužení nebude vládou do 30. června schválena.
Takže 150 školních batohů doputovalo do Kábulu posledním možným červnovým letem. A opět byly paní Khalidou předány chudým afghánským školákům.
Díky všem, kteří finančně na tuto akci přispěli.

Napsat komentář