na podpůrně humanitární rozvojové práce v Afghánistánu za rok 2016 s následujícím výsledkem:

Veřejná sbírka, konaná zapsaným spolkem Berkat, z.s. je prováděna v souladu s vydaným osvědčením odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy. Průběžné vyúčtování této sbírky bylo předloženo ke kontrole ve smyslu ustanovení par. 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

Provedenou kontrolou předložené dokumentace průběžného vyúčtování toto sbírky nebyly shledány žádné nedostatky a průběžné vyúčtování se schvaluje.

Napsat komentář