1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušného člověka.

2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.

3. Pomáhat lidem z odlišných kultur nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.

4. Nemít z pomoci hmotný prospěch. Peníze, které získáme, dávat těm, kteří je potřebují. Nemáme žádné mzdové a dopravní náklady. Administrativní výdaje jsou minimální (v r. 2016 0,26%).