Shabana, Children’s Group Story:

Shabana is 11 years old, she is a member of Arghawan’s Children’s Group. Shabana could not attend school for a long time due to her family’s economic problems. Shabana’s family is very poor and could not pay for her school expenses. Shabana once attended school, but only studied up to second class. She was very interested in learning, and if she could have continued with school, she would now be in the fifth class. Unfortunately, her family would not allow her to continue with school. One day Khalida visited the children’s group where Shaban is also a member. They talked to Shabana about her future and the importance of attending school; but Shabana felt hopeless because she thought that her family would not allow her to go back to school. Khalida promised her to give school expense like notebooks, pen, cloths as well the school bag from Czech Republic, Berkat Organization.

One day, all the teachers decided to go to Shabana’s house to speak with her family about her future and the importance of her attending school, but her family didn’t show any interest for Shabana to return to school. The teachers did not give up, they continue to talk with the family until they finally convinced them to allow Shaban return to school. Shabana is now a student in Fatima Zahra School in the third class. She is very happy that she is going to school. Shabana said, “It was all my teachers’ effort, they supported me a lot and they convinced my family to change their mind. I want to continue my education and help the children whose families will not let them to go to school. Thank you again I will never forget about this and will always be grateful to teachers, Khalida and Czech Republic, Berkat Organization donated school bag.

Český překlad

Shabana, příběh dětské skupiny:

Shabaně je 11 let a je členkou Arghawanské dětské skupiny. Kvůli ekonomickým problémům nemohla dlouhou dobu chodit do školy. Její rodina je velmi chudá a nemohla platit výdaje na školu. Shabana do školy už jednou chodila, ale jenom dva roky. Učení ji velmi bavilo a kdyby mohla ve školní výuce pokračovat, chodila by teď do 5. třídy. Bohužel její rodina si nemohla dovolit, aby ve studiu pokračovala.
Paní Khalida (koordinátorka dětských skupin a naše spolupracovnice – poznámka překladatelky) jednou navštívila skupinu, jejíž členkou je i Shabana. Bavila se s ní o její budoucnosti a důležitosti školní docházky. Shabana byla zoufalá, protože věděla, že její rodina jí nedovolí jít zpátky do školy. Khalida jí slíbila uhradit školní náklady jako sešity, pero, oblečení a rovněž školní batoh z České republiky, od organizace Berkat.
Jednoho dne se všichni učitelé rozhodli, že zajdou do Shabanina domu a pohovoří s rodinou o její budoucnosti a o tom, že je důležité, aby Shabana chodila do školy. Nicméně rodina neprojevila žádný zájem, aby se do školy vrátila. Učitelé to ale nevzdali, pokračovali v návštěvách, až rodinu přesvědčili a Shabana se vrátila do školy. Nyní navštěvuje 3. třídu ve škole Fatima Zahra a je velmi šťastná, že ji všichni učitelé podporují a přesvědčili její rodinu, aby změnila svůj názor. Říká, že chce pokračovat ve vzdělání a pomoci dětem, jejichž rodiny jim nedovolují chodit do školy.
„Děkuji, nikdy na tuto pomoc nezapomenu a stále bude vděčná svým učitelům, Khalidě, České republice, organizaci Berkat, která mně věnovala školní batoh.

Napsat komentář