1.

Myšlenka projektu Delikatesy vznikla na podzim v r. 2016. Při tehdejší návštěvě p. Rozy jsme s kolegyní Rozou probíraly různé nápady a aktuální potřeby čečenských žen a v důsledku toho došlo k operativní soukromé sbírce přátel, při které se vybraly peníze do začátku projektu. Důvodem pro tento způsob zafinancování projektu byla naléhavá potřeba zprovoznit účinný typ služby, odpovídající současné a velmi specifické situaci některých čečenských žen všech generací. Za současné společenské atmosféry se tam ženy potýkají s velkou škálou nejrůznějších, často velmi závažných problémů, s nimiž nemají kam se obrátit, zůstávají pod tlakem a ve vnitřní izolaci, což následně působí zdravotní problémy. Naše dvě přítelkyně díky své dlouholeté sociální a charitní práci o těchto problémech vědí a proto se rozhodly vytvořit program otevírající smutným, ztrápeným ženám možnost a prostor kde lze najít posilujícího spojence. Vzhledem k tomu, že situace těchto lidí není a ani nemůže za současných podmínek v Čečensku popsána tak, aby realitě řešeného problému odpovídala, tento projekt ani nemohl získat prostředky jinak, než solidární sbírkou. Díky překvapující reakci oslovených se během několika neděl se vybrala částka, pokrývající téměř rok hlavních aktivit projektu. Bylo dohodnuto, že vybraná částka bude předávána ve splátkách s tím, že sbírka pojede dál a vybrané peníze budou shromažďovány na sbírkovém účtu o.s. Berkat.

V listopadu 2016 byla předána první vybraná částka další potom byla poslána přes osobní návštěvu do Grozného v březnu 2017. (celkem kolem 150tis. Ru)

Ve dnech 11.- 23.5. 2017 opět přijely naše dvě přítelkyně Roza a Zargan na pracovně-rekreační cestu do Čech a na Moravu. Cílem bylo nejen uspořádat jim ozdravný a rekreační pobyt ale zároveň poskytnout všem minulým a současným soukromým dárcům a dárkyním projektu Delikatesy příležitost se s nimi osobně setkat a diskutovat o tom, jak projekt probíhá. Během květnové návštěvy jsme ženám předali další částku. Větší část sumy (v hodnotě cca 200tis.rublů) byla dílem půlroční sbírky, pro niž nyní slouží sbírkový účet sdružení Berkat a lze na něj příspěvky průběžně dále posílat. K tomu ještě přibyly peníze, spontánně vybrané během posledních dnů návštěvy; částka v hodnotě 30000ru byla vybrána farníky od pana faráře Cejpa, částku v hodnotě 54000 Ru na poslední chvíli ještě věnoval pan kníže jakožto jeden z našich domácích a dlouhodobě věrných podporovatelů dobročinnosti našich čečenských přítelkyň.

2.

Na začátku byla potřeba vytvořit bezpečný a vlídný prostor, kam lidé mohou přijít, strávit spolu čas a získat důvěru proto, aby začali mluvit o svých potížích. Vaření, stolování, gurmánství, radost a – krása tvoří dohromady jednoduchý ale velmi účinný systém. Nebylo velkým problémem najít způsob, jak to provést – stačilo začít. Vzhledem k naší dřívější práci (Praktický rodinný institut, jehož jednou součástí byl kurz lahůdkářství a domácího pěstitelství) tu byla jistá zkušenost i renomé, takže od začátku nebyla nouze o „kurzantky“. Radost je vzácné kvítí. Klaplo to – vždyť v prostředí, kdy si lidé zvykli žít uzavřeni za vysokou ohradou svých dvorů je něco takového výjimečné. Je to nový typ společenské události – ženy se sejdou, mají možnost se něco nového naučit, pobýt spolu a završit to vlastnoručně připravenou hostinou. Kontrastuje to s běžnou praxí, kdy se vaří pro celou rodinu ale málokdy si jídlo společně užijí. Takže je to pro ně nová kulturní i společenská zkušenost. Protože každý kurz je rozdělen do sedmi lekcí (aranžování stolu, cukrářství, pečení, příprava zeleniny, nakládání, nápoje a dekorace z ovoce a zeleniny, příprava masa a závěrečná soutěž o nejlepší domácí delikatesu) je dost času na vytvoření důvěrného prostředí. Každá z nich prošla trápením, které je velmi různé, jedno mají ovšem společné – je dlouhodobě schované. Tady s ním můžou a nemusí ven. Když jsme si o průběhu lekcí povídaly, naše dámy říkaly, že nikdy nezažily tak rychlou a komunikačně účinnou proměnu nálad a vyzařování osobností – ženy se brzy začaly úplně jinak oblékat, dbaly na to, jak vypadají a s úžasem kvitovaly novost situace vnitřní i vnější. Začaly se smát. Hledat cestu k tomu, aby jim bylo líp. Záleží individuálně už na

nich, jak s ním budou dále pracovat. Mají možnost. Další část projektu spočívá v individuálním poradenství pro ty, které si o ně řeknou – spolek zaměstnává sociální pracovnici, psycholožku a právničku, platy jdou právě z peněz, které se vybraly v našich sbírkách. Náklady na potraviny a dopravu do místa konání hradí ženy z jiných provozních zdrojů spolku. Do května 2017 proběhly celkem tři běhy – první v Grozném a dva další na venkově v horských vesnicích. Momentálně probíhá nový kurz na předměstí Grozného. Z tohoto kurzu podáváme zprávu v podobě čerstvě zaslaných fotografií a dvou emailů od Rozy a Zargan:

Zargan: „Posíláme nové fotky za dalšího běhu kurzů. Momentálně běží kurz na předměstí v obci Berjozka a měly jsme velké štěstí, že nám tam jedna rodina nabídla svou kompletně vybavenou kuchyň. Shodou okolností zrovna v den našeho posledního kurzu byl den Rodiny a lásky! (sic) K našemu překvapení se na nás tady obrátil jeden mužský- invalida s prosbou, jestli by se nemohl účastnit našeho kurzu. Tohle jsme ještě nezažily. Tak jsme se s ženami z naší skupiny poradily, jestli souhlasí s tím, abychom ho mezi sebe vzaly. Se značným pobavením na to přistoupily.“

Roza: „Práce nám jde od ruky skoro lépe než dřív, připojil se k nám dokonce jeden chlapík – invalida, moc nás prosil, ať ho vezmeme, nejdřív jsme si myslely, že je to vtip, ale on se nám svěřil, že naučit se vařit byl vždycky jeho sen, tak jsme to probraly a máme nováčka!“

Všem dárcům moc děkujeme. Případné dotazy rády zodpovíme.

Jana Hradilková, červenec 2017

Napsat komentář