Jana Hradilková

Terénní práce našeho grozněnského týmu je v tomto roce značně ztížena pandemickou situací. Rovněž máme problém s předávkou nasbíraných peněz. Finanční podpora měla být předána při jarní pracovní návštěvě Rozy a Zargan v ČR. Ta se bohužel neuskutečnila a zatím ji nelze ani naplánovat. Velkou část roku 2020 nemohl projekt Delikatesy kvůli tvrdým restriktivním opatřením probíhat. Jsem ve stálém kontaktu a průběžně konzultujeme různé nové nápady, které vycházejí z místní komunity žen. Také nám došel již hotový rukopis Vzpomínek Rozy M., který prochází redakčními úpravami tak, abychom jej mohli začít překládat do češtiny a angličtiny. Naše přítelkyně ze spolku NISO a pár tamějších starších žen se také přihlásilo k nové iniciativě Babičky bez hranic.
O průběhu programu DELIKATESY jsem obdržela tuto zprávu:
V období březen 2019 – duben 2020 jsme porádaly kurzy v Ačchoj- Martanovském okrese, v horských vesnicích, známých svými tragickými příběhy z poslední války, která je válka prakticky vymazala z povrchu zemského. Jednalo se o obce Bamut a Jandi.
V tomto období jsme uspořádaly práci ve třech skupinách; v první bylo 15 dívek a žen, ve druhé 18, ve třetí také 18. Od března do července 2020 jsme byly zavřené doma. Bez propustky se nikam nesmělo, ani na návštěvu. V podstatě jsme pracovaly výhradně po telefonu. Což znamenalo neustálé volání především Roze, která nakonec na dálku vedla konzultace a to v libovolném čase. Naše organizace NISO čelila nejčastěji dotazům typu, kdy zase kurzy otevřeme a jestli máme čekací seznam zájemkyň. Volaly nám hlavně vděčné absolventky předešlých kurzů, které to chtěly umožnit také svým dalším příbuzným a přítelkyním. Také nám vyprávěly s velkou vděčností o svých úspěších při výrobě polotovarů, kterými během karantény krmily nejen svoje široké rodiny, ale pomocí taxikářů s propustkami dokázaly zorganizovat dodávku polotovarů na adresu svých zákazníků, tedy těch, kteří se o té možnosti dozvěděli. V nabídce byly manty, pelměně, vareniky, halušky, čepalgaš, chinkali, dorty, koláče. A to všechno v situaci, kdy muži nemohli vydělávat, protože karanténa znemožnila veškeré výdělečné činnosti a kompenzace žádné nebyly.
Je nám jasné, že věčně naše kurzy pokračovat nebudou a ani vy nás nemůžete věčně finančně podporovat. Ale momentálně jsou opravdu velmi důležité pro ty ženy, které se octly v opravdu těžké životní situaci. A teď už nemáme na to otevřít další skupinu. Každopádně vám všem moc děkujeme a přejeme, aby se vám nemoc vyhnula!

Napsat komentář