Největším přáním chudých afghánských žen je naučit se číst a psát. Gramotných žen je v Afghánistánu pouze okolo 17%.
O tom, že bychom mohli pomoci s organizováním kurzů na odstranění negramotnosti už přemýšlíme delší dobu. Ale nechtěli jsme posílat do Afghánistánu peníze, aniž bude zaručené, že budou použity jen k tomuto účelu.
Díky naší koordinátorce Khalidě jsme prostřednictvím mezinárodní organizace Operation Mercy dohodli, že nejlepší bude poslat peníze přímo organizaci, která kurzy na odstranění negramotnosti pořádá. Jmenuje se Afganistan Federation (Anjuman Zanan Sulh Joye Afghan). Vznikla v r. 2011 a je to vládou zaregistrovaná organizace. Podporuje více než 400 ženských a dětských svépomocných skupin (SHG) v Afghánistánu.
S Afghanistan Federation jsme uzavřeli smlouvu s pevně stanovenými pravidly, jak s darovanými penězi nakládat.
Zatím jsme poslali 1000 amerických dolarů. Podle paní Khaldy to bude stačit na kurz pro cca 30 žen. Měl by začít po Novém roce.
Věříme, že pomůžeme chudým afghánským ženám lépe zdolávat jejich každodenní těžkosti.

Napsat komentář