Chtěli bychom i letos přispět na pobyt česko-ukrajinských dětí v prázdninovém táboře v Ptenském Dvorku, organizovaném turistickým oddílem mládeže TOM Tuři Olomouc. Díky laskavé pomoci sponzorů mohl Berkat v roce 2015 a 2016 uhradit náklady na dopravu dětí z Ukrajiny do ČR a zpět a za pobyt v prázdninovém táboře.

Děti pocházejí z vesnice Čechohrad na východě Ukrajiny, kterou v r. 1869 založili čeští kolonisté.  Česky sice nemluví, ale chodí do českého centra, kde je češtinu vyučuje český učitel. Ty nejsnaživější mají šanci podívat se do ČR.

Pobyt v r. 2015 byl zaměřen na integraci krajanských dětí s českými dětmi. Kulturní i jazyková bariéra byla patrná, nicméně po pár dnech se ji podařilo zlomit. Na jazykové problémy si paradoxně víc stěžovaly české děti, protože ty ukrajinské češtině rozuměly, ale ty české ruštině ne. Po týdnu s intenzivním táborovým  programem v krásné přírodě si děti na sebe zvykly a loučení se neobešlo bez slz.

Děti se přesunuly do Prahy, kde pro ně Praha 1 připravila poznávací i odpočinkový program,vystoupily na Staroměstském náměstí, kde předvedly půlhodinové pásmo českých a slovenských písní a tanců v doprovodu cimbálové muziky Kyčera.

V r. 2016 integrace probíhala ještě úspěšněji. Bylo vidět, že české i ukrajinské děti už věděly, co je čeká, přítomnost dětí odjinud byla pro ně samozřejmostí. Děti předvedly 40 minutový koncert v Olomouci a měl velký úspěch. Kromě toho navštívily olomoucké zoo, byly na bobové dráze a na hradě Bouzov, Mladečské jeskyni a akvaparku. Bylo skoro nemožné dostat je do vlaku. Také strávily jeden den v Praze a projely se lodí po Vltavě.

Při nástupu do autobusu bylo opět hodně slz a vzájemných slibů, že se příště zase uvidí.

 

CO JE TŘEBA UDĚLAT V ROCE 2017?

Děti musí chodit na češtinu a ty nejsnaživější budou moci opět odjet do Česka.

My se budeme opět snažit získat od dobrých lidí něco málo peněz, abychom mohli dětem zaplatit náklady na prázdninový pobyt v Ptenském Dvorku i na dopravu.

Vloni odjely děti z tábora nadšené, jejich znalost jazyka se zlepšila o 100 procent. Poznaly, že poctivá práce se cení a podle toho se i chovají. Na tábor jsou vybírány jen ty, které pravidelně docházejí na výuku českého jazyka, jeví zájem o akce českého centra a v testech prokazují pokrok ve znalosti jazyka.

Rodiče se na akci finančně podílejí, ale vzhledem k platům na Ukrajině to není velká částka, kromě toho mají výdaje s pořízením biometrického pasu, kvůli kterému musí jet až do Kyjeva.

Dětem se výletem rozšiřují obzory, poznávají jinou kulturu, zemi, kde občanská společnost funguje na mnohem vyšší úrovni než u nich doma.

Napsat komentář